Đội ngũ giáo viên

Một trong những yếu tố cốt lõi khẳng định vị trí của Let’s Code đó chính là đội ngũ giáo viên. Họ là những kỹ sư công nghệ thông tin giàu kinh nghiệm. Trải qua quá trình tuyển chọn khắt khe đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, đam mê công việc và tình yêu với trẻ em, mỗi giáo viên tại Let’s Code sẽ là người bạn đồng hành cùng trẻ trong quá trình học tập, thể hiện tài năng.

Đặc biệt, Let’s Code được điều hành bởi CEO Hoàng Đại Nghĩa – Kỹ sư Công nghệ thông tin hơn 15 năm và 10 năm điều hành doanh nghiệp công nghệ thông tin – Widosoft. Mr. Nghĩa sẽ trực tiếp tham gia đào tạo và định hướng đội ngũ giáo viên.

Chắc chuyên môn

Giàu kinh nghiệm

Vững kỹ năng

Đó chính là đội ngũ giáo viên tại Let’s Code.