Khóa học lập trình Scratch nâng cao

✓ Thành thạo sử dụng Scratch, làm các dự án có có tính thực tế.

✓ Rèn luyện các kỹ năng lập trình với những dự án với độ khó cao hơn.

Nội dung chi tiết:

  • Chương 3: Sử dụng cảm biến – tăng cường tương tác trong Scratch.
  • Chương 4: Phát huy kiến thức, phát huy sáng tạo.