Khóa học lập trình Scratch Trí tuệ nhân tạo (AI)

✓ Hiểu cách hoạt động của các mô hình trí tuệ nhân tạo.

✓ Lập trình mô phỏng lại các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phổ biến: Nhận diện khuôn mặt, điểm danh lớp học, phân biệt âm thanh, chuyển âm thanh thành văn bản, trợ lý ảo,…

Nội dung chi tiết:

  • Chương 1: Nhận diện hình ảnh.
  • Chương 2: Nhận diện âm thanh.